ปรับปรุงเนื้อหาอยู่เสมอ

สถาบันของเรามุ่งเน้นการพัฒนา ทักษะทางด้านภาษาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ ระดับทางภาษาเราจึงต้องปรับปรุงและแก้ไขอยู่เสมอ

พัฒนาศักยภาพผู้สอน

ผู้สอนของเราจะต้องเข้าใจถึงเนื้อหา สาระสำคัญอย่างแท้จริง เราจึงพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่นำความรู้ไปยังผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม

ผู้เรียนคือเป้าหมายสำคัญ

เราเน้นให้ผู้เรียน สามารถผู้สื่อได้จริง เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถต่อยอดได้อย่างตรงจุดประสงค์ของเรา เราสอนเพื่อพัฒนา และ ส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาว สุมาพร อิมจันทร์

ผู้ก่อตั้ง สถาบัน LEARN ENGLISH เรียนจบทางคณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย UNF International university ประสบการณ์ทำงานทางด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ