LMOOC008 : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการหรือพนักงานครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 60% ขึ้นไป


เกี่ยวกับเรา

Profile

นางสาว น้ำทิพย์ หิรัญวงศ์

LMOOC008 : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการหรือพนักงานครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562

จบปริญญาตรี

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง