LMOOC099 : การประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และการกำหนดระบบฯ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 80% ขึ้นไป

เกี่ยวกับเรา

Profile

กอง พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

LMOOC099 : การประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และการกำหนดระบบฯ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง