LMOOC105 : หลักการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ระดับพื้นที่ “ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อ”

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 80% ขึ้นไป

เกี่ยวกับเรา

Profile

กอง สาธารณสุขท้องถิ่น

LMOOC105 : หลักการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ระดับพื้นที่ “ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อ”

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง