รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
unlimited

LMOOC109 : อบรมสัมมนาการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 (LPA)

เรียนออนไลน์

*ข้อควรทราบ*

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 80% ขึ้นไป

ขอบพระคุณค่ะ


หมายเหตุ : การดาวน์โหลดหรือปริ้นท์ใบประกาศนียบัตร (Certificate) สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยวิธีการใช้งานสามารถรับชมได้ที่วิดีโอหน้าเว็บไซต์

หากยังไม่สามารถดำเนินการได้รบกวนผู้เรียนตรวจสอบ

- การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนให้ครบถ้วนทุกไฟล์

- การทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 80% ขึ้นไป

- กดทบทวนบทเรียนตั้งแต่ต้นจนจบ ยกตัวอย่าง การกดแบบทดสอบก่อนเรียน > กดถัดไป > จนจบบทเรียน


หากติดปัญหาเพิ่มเติม สามารถบันทึกภาพหน้าจอ แจ้งชื่อสกุล /User Pass พร้อมแจ้งปัญหาได้ที่ช่องทางการติดต่อของระบบ Local MOOC

ฟรี
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง