LMOOC011 : การจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับของ อปท.

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 60% ขึ้นไป


เกี่ยวกับเรา

Profile

นางสาว นาถสุภา กัมปนานนท์

LMOOC011 : การจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับของ อปท.

-

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง