LMOOC035 : การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ในหัวข้อการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี การกำหนดตำแหน่งในสถานศึกษา การขอรับการจัดสรรอัตรา และขอรับงบประมาณ

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ และครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 80% ขึ้นไป


เกี่ยวกับเรา

Profile

นางสาว วิจักขณา บุนนาค

LMOOC035 : การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ในหัวข้อการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี การกำหนดตำแหน่งในสถานศึกษา การขอรับการจัดสรรอัตรา และขอรับงบประมาณ

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง